מושכים קאשבק לתו הזהב

מושכים קאשבק לתו הזהב

רק בקאשדו משיכה מהשקל הראשון!

במשיכה מעל - 50 ש"ח מקבלים בונוס של 4% על כל הקאשבק.

לפרטים נוספים על תו הזהבלחץ כאן

הגדרת אמצעי תשלוםתו הזהב מכובד ברשתות הבאות