קאשדו CPA | מקדמים מוצרים מעשרות חנויות

קאשדו CPA

קאשדו CPA
קידום מוצר לבחירתך
  • עד 20% מהסכום הכולל של ההזמנה
  • Cookie עד 30 יום
  • עמלות ללא הגבלה

חנויות נתמכות בתוכנית קאשדו CPA

עמלה עד 6.8%
4.5% עמלה
עמלה 10.5%
עמלה 3%
3%
עמלה 7%
עמלה 10%
עמלה 6.75%
10.5% עמלה

 

קאשדו CPA

כללי