קאשדו CPA | מקדמים מוצרים מעשרות חנויות

קאשדו CPA

קאשדו CPA
קידום מוצר לבחירתך
  • עד 20% מהסכום הכולל של ההזמנה
  • Cookie עד 30 יום
  • עמלות ללא הגבלה

חנויות נתמכות בתוכנית קאשדו CPA

עמלה 4.5%
עמלה עד 6.8%
4.5% עמלה
3.45% עמלה
עמלה 6%
עמלה 3%
4.5% עמלה
1.5% עמלה
עמלה 10.5%
עמלה 3%
עמלה 10.5%
עד 3% עמלה
3% עמלה
3%
עמלה 8.5%
2% עמלה מכירה
עמלה 4%
עמלה 4%
עמלה 3%
עמלה 4.5%
עמלה 3%
עמלה 7%
עמלה 9%
עמלה 7%
עמלה 7.5%
עמלה 10%
עמלה 7.5
עד 6% עמלה
עמלה 10%
עמלה 6.75%
8% עמלה
10.5% עמלה

 

קאשדו CPA

כללי